Form Yoga

Form Yoga

Har Poweryoga som grund. En dynamisk och lättillgänglig yogaform som anpassas efter utövarens behov och förutsättningar. Fokus ligger på styrka och flexibilitet i ett flöde av övningar (asanas) och som i alla yogaformer är andningsteknik och sinnesnärvaro viktigt.