Information gällande Coronaviruset

Vi på Form har tagit fram en strategi med anledning av risken för spridning av Coronaviruset. Vi tar detta på största allvar och följer myndigheternas rekommendationer.

VAD GÖR VI?
Vi har utöver våra ordinarie städrutiner schemalagt regelbunden avtorkning av ytor som vi alla berör. Allt från maskiner till handtag etc.
Alla anställda som har förkylningssymptom eller har vistats i högriskområden där smittan förekommer (enl. UD) stannar av säkerhetsskäl hemma i 14 dagar.

VAD KAN DU GÖRA?
Om du redan sitter i karantän, stannar du hemma.
God hygien är ännu viktigare än tidigare.
Man ska aldrig träna när man känner sig sjuk. Vänligen respektera detta!
Om du har ytterligare frågor, ringer du till oss här i receptionen.

Vi kommer från och med nu regelbundet att uppdatera den information vi publicerat gällande situationen här på hemsidan.

Vi följer myndigheternas rekommendationer.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer